Lønborg hede (Natura 2000 område nummer 73) er på 352 ha. Natura 2000 området har både våd og tør hede, revling-indlandsklit og vandløb (Styg Bæk). Der et lille areal med hængesæk, og bæklampret findes også i vandløbet.

Fredningsteksten oplyser, at Lønborg Hede og Tamkjær tidligere hørte under bispegården Lønborggård, der i århundreder har ligget på kanten af Skjern Ådalen vest for Lønborg Kirke. Store dele af den udstrakte hede har aldrig været dyrket. Derfor rummer den meget værdifulde jordbundsprofiler og plantesamfund, der har stor videnskabelig interesse.

I 1970 blev ca. 370 ha af Lønborg Hede fredet for at bevare de interessante jordbundsprofiler og de specielle plantesamfund. Fredningen, der standsede en fortsat opdyrkning af heden, blev kraftigt støttet af botanikere og geologer. Staten har senere købt den del af heden, som hørte under Lønborggård.

Lønborg Hede er foreslået som en del af en nationalparken i Skjern Ådalen.

Naturstyrelsen har en ret omfattende beskrivelse af pleje mv. af Lønborg Hede, se her.

Øst for Lønborg Hede er et lille areal fredet ved Brosbølgård. I fredningen siges at en stump hede ved Brosbølgård med gamle hjulspor fortæller en lille del af en lang og spændende historie. De fredede hjulspor er et lille stykke af den gamle vestjyske studevej, der for 150 år siden blev erstattet af den nuværende hovedlandevej A 11. Se link.