Nr. Lyngvig omkring fyret blev fredet i november 1964. Se den fulde beskrivelse her.

Indtil midten af 1900-tallet var den næsten 40 km lange Holmsland Klit et storslået, øde landskab med spredte huse og gårde – kun afbrudt af fiskerbyen Hvide Sande. Nu er næsten hele landskabet fyldt med tusindvis af sommerhuse – kun enkelte naturområder er bevaret. Et af de smukkeste af de bevarede områder ligger omkring Nr. Lyngvig.

Fredningen af områderne omkring Nr. Lyngvig Fyr er en helt speciel historie.

I 1950’erne da danskerne – og tyskerne – var ved at komme sig økonomisk efter anden verdenskrig, begyndte fremsynede folk at se mulighederne i at bygge sommerhuse i stor stil langs den jyske vestkyst. Et par tyske købmænd fra Hamborg tog til Holmsland Klit og købte et stort område omkring Lyngvig Fyr for at bygge en sommerhusby til deres landsmænd. Da deres planer blev kendt, rejste der sig et ramaskrig i Danmark: hvis de danske kyster blev solgt til udlændinge, ville danskerne selv blive lukket ude.

Politikerne måtte reagere og vedtog hurtigt en lov med forbud mod udlændinges køb af sommerhuse i Danmark. Loven gælder stadig som en særregel i EU, men hvor længe?

De tyske planer i Nr. Lyngvig blev forpurret ved, at staten i 1959 rejste en fredningssag og senere købte de tyske købmænd ud.

Fredningen ved Nr. Lyngvig omfatter ca. 292 ha.

Udover fredningen ved Nr. Lyngvig og fredningen ved Vest Stadil Fjord/Vedersø Klit (se her), er der er en anden fredning af klitlandskabet syd for Hvide Sande. Det ligger lige syd for Skodbjerge og området blev fredet i 1964. Det drejer sig om en frivillig fredning af Søborg Hovedgård og arealer med overdragelse til staten mod at der ikke bebygges, at offentligheden får adgang samt en lille erstatning. Arealet er på 17,87 ha. I teksten til fredningen anføres at klitlandskabet her er storslået. Klitterne er stejle og man oplever overgangen mellem klit og Vesterhavet som dramatisk. Flere vindblæste indhug i klitterne er med til at skabe et varieret udtryk i landskabet.

Klithedens planter er tilpasset vanskelige vilkår, der kan beskrives som: vindudsat, næringsfattigt, saltpåvirket, og med hyppige forstyrrelser. Det er kun under disse forhold, samtidig med at der er tilstrækkeligt med lys, at de kan konkurrere. Her oplever du arter som hedelyng, klitrose, mosebølle, lakrød bægerlav og strandtudse. Se hele beskrivelsen her.

Billederne er udsigten fra Nr. Lyngvig fyr og det sidste billede af selve fyret.