Den 22. april 2021 udpegede miljøminister Lea Wermelin Stråsø som naturnationalpark (se vedhæftede faktaark om afgrænsning mv. fra Miljøministeriet).
Det er vi glade for i de tre DN-afdelinger, som har Stråsø indenfor vores kommunegrænser: Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern. I oktober 2020 sendte de tre afdelinger nemlig et forslag til DN's præsident og hovedbestyrelsen og bad dem arbejde for udpegning af Stråsø som naturnationalpark. Forslaget er vedhæftet her. Efter fremsættelse af en ny lov om Naturnationalparker indsendtes et opdateret forslag, bl.a. omhandlende hegning af området. Se link her.
Når loven om Naturnationalparker er blevet vedtaget i Folketinget, sandsynligvis i foråret 2021, vil Naturstyrelsen Vestjylland nedsætte en lokal følgegruppe af interessenter i henhold til lovens bestemmelser. DN regner med at få sæde i denne følgegruppe. Miljøministeriet vil i løbet af 2021 udarbejde en projektbeskrivelser, der fastlægger, hvordan Naturnationalpark Stråsø skal udvikles og forvaltes.
Her er et billede fra Sønder Vosborg Hede.