Nyhed

Skal der bygges i skrænten ved Sorte Bakker?

Sorte Bakker har været fredet siden 1975 med formålet at holde arealet frit for bebyggelse. Denne fremtidssikrende fredning har gjort området til et yderst populært åndehul midt i Ringkøbing. Nu fremlægger Ringkøbing-Skjern Kommune dog forslag til flere forskellige byggerier, både på Sorte Bakker og i fjorden ud for Fjordstien. DN har sendt nedenstående brev til kommunen om, hvad vi mener om disse forslag.

I fredningskendelsen fra 1975 er det noteret at stier samt offentlige badebroer kan etableres indenfor det fredede areal, men at landskabelige ændringer samt midlertidige og/eller permanente bebyggelser ikke kan tillades. Dette var en visionær måde at sikre et grønt åndehul midt i Ringkøbing, som i dag er til gavn for utallige borgere.

I forbindelse med surfklubbens medlemsvækst er flere forskellige forslag til bebyggelse blevet forlagt kommunen og DN, kommunen har valgt at assistere i præsentationen af disse projektor på trods af arealets fredning.

Blandt andet bliver der præsenteret byggeri af et større anlæg med sauna, klubhus og andre surffaciliteter, hvori det originale klubhus på parkeringspladsen ved Sorte Bakker tænkes omdannet til café. Dette nye anlæg ønskes bebygget direkte ind i den fredede kystskrænt.

DN har forståelse for surfklubbens behov for mere plads til opbevaring af grej, grundet forøgede medlemstal. DN er dog uforstående overfor ønsker om at bevæge sig ind på en glidebane med at påbegynde bebyggelse af et af Ringkøbings mest elskværdige naturområder. For naturens skyld foreslår DN at bygge yderligere opbevaringsplads til surfgrej på parkeringspladsen i en retning væk fra vandet, i direkte forbindelse med det eksisterende klubhus og/eller toiletfaciliteter. 

Læs hele DNs brev som blev sendt til kommunen: