Høringssvar

DN er imod ferieby med 100 hytter ved Bjerregaard

”Det er DN’s opfattelse, at der således ikke skal tillades yderligere områder udlagt til feriebe-byggelse i de kystnære områder i kommunen og det bemærkes, at kommunen allerede er rigeligt tilgodeset bl.a. med tilladelsen til den helt nye Lalandia bebyggelse med ca. 500 enkeltboliger, et større vandland samt mulighed for opførelse af et hotel ved Søndervig.

DN anbefaler, at landskabshotel-projektet opgives og at området bibeholdes uændret i landzone. Det er ønskeligt, at de udtjente landbrugsbygninger fjernes, og at de dyrkede arealer af dårlig bonitet naturgenoprettes.”

Sådan konkluderer DN i et høringssvar til kommunen en forhøring om det såkaldte ”landskabshotel” på en tidligere landsbrugsejendom på Sdr. Klitvej ved Bjerregaard.

Læs hele høringssvaret her....

 

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type DN.Departments.Website.Models.Components.HtmlModel.