Nyhed

Stærk DN-kritik af Tarm Renseanlæg

DN Ringkøbing-Skjerns bemærkning og forslag til Ringkøbing-Skjern Forsynings projekt for udvidelse af Tarm Rensningsanlæg og etablering af spildevandsledninger fra Hvide Sande, Ringkøbing og Videbæk.

I et høringssvar til kommunen af 26. november udtrykker DN Ringkøbing-Skjern stærk kritik af udbygningen af Tarm Rensningsanlæg til at behandle spildevand fra hele kommunen. Vi skriver blandt andet:
”Der bør i forbindelse hermed fremlægges alternativer til det fremlagte projekt, som belyser bl.a. de natur-miljø- og klimamæssige konsekvenser af f.eks. følgende muligheder:

-  Pumpe det rensede spildevand fra Tarm ud i Nordsøen i stedet for at lede det til Skjern Å og Ringkøbing Fjord, da miljøtilstanden i åen og fjorden ikke er i god økologisk tilstand.

-  Samle spildevand fra Ringkøbing, Hvide Sande og Videbæk og efter forbedret rensning lede det ud i den nordlige del af fjorden eller bedre pumpe det ud i havet.

Samle spildevand fra hele kommunen i Ringkøbing området og efter forbedret rensning pumpe det ud i Nordsøen.

Det er kritisabelt, at Ringkøbing-Skjern Kommune og Forsyning ikke allerede i forbindelse med spildevands- og kommuneplanlægningen offentligt har fremlagt alternativer til den fremtidige spildevandsstruktur, og at Forsyningen først nu efter mange års planlægning og investeringer fremlægger et projekt uden økologiske, sociale og økonomiske vurderinger af alternative løsninger.

Læs hele høringsvaret her...