Beskrivelsen til fredningen af (Øster) Lem Hede og Troldbanke siger, se linkHvis man går en tur på den store, åbne Lem Hede eller på den lille hedebakke Troldbanke, kan man umiddelbart glæde sig over det smukke lyngklædte landskab. Kigger man nærmere efter, opdager man, at de to heder rummer et mønster af lave jordvolde og terrasser. Mønstret er lettest at se, når solen står lavt. Så opdager man, at de to fredede heder rummer et stykke spændende historie.

Den lille Troldbanke på 5 ha blev fredet i 1935. Ejeren fik 375 kr. i erstatning og en tidsubegrænset pligt til hvert 5. år at fjerne bjergfyr på banken!

Lem Hede, der er på ca.  84 ha og ejes af staten, blev fredet i 1963.

Heder med oldtidsagre skal plejes for at undgå, at de gror til. Plejen skal ske meget skånsomt, da store maskiner let kan skade de lave jordvolde og terrasser.

Fredningen af Øster Lem Hede drejer sig om at bevare spor fra oldtidsagre, se link. I selve fredningsdokumentet er området benævnt Kjelderbakke.  

DN  Ringkøbing-Skjern har hjulpet Naturstyrelsen med at pleje området og fjerne uønsket bevoksning af fyr og birk. Området bliver med mellemrum afgræsset af får.