Kimmelkær Landkanal (Natura 2000 område nummer 71) er levested for vandranke, se Naturstyrelsens beskrivelse af vandranke her. Kanalen løber ud i Tim Engsø. Husby sø og Nørre sø (nummer 72) er også Natura 2000 områder, hvoraf kun Nørre Sø ligger i kommunen. Nørresø er på ialt 352 ha. Søerne er kransnålalge-søer, næringsrig søer med vandranke. I 2019 er Nørresø tilføjet som fuglebeskyttelsesområde med fuglene blåhals, rørdrum og rørhøg, se dokument. Nørresø er en tidligere næringsfattig og klarvandet lobeliesø, men som har lidt under næringsstoftilførsel og mislykket forsøg på biomanipulation med fjernelse af en del af fiskepopulationen. Sammen med den nærliggende Husby Sø er de to af de vestligst beliggende ferskvandssøer i Vestjylland. Interessant fuglelokalitet.

Søen blev fredet i 1956, se link. Ved Nørresø ligger Kaj Munks præstegård, der nu er museum under Ringkøbing-Skjern Museum, se link. De to billeder er Nørresø set fra Kaj Munks præstegård.