Ringkøbing-Skjern Kommune har udsendt et forslag til den fremtidige planlægning og placering af store energi-anlæg. Læs lokalafdelingens høringssvar her. 

Der er planer om etablering af store solcelleanlæg i vores kommune. Her tilkendegiver vi hvor de kan etableres- og ikke mindst hvor de ikke kan etableres. 

Læs hvad Danmarks Naturfredningsforening mener om PtX anlægget Megaton. På billedet ses lokationen hvor anlægget tænkes bygget. 

Det er vigtigt for DN at der ved placering af store energiparker energiparker tages hensyn til kommunens natur-, kultur- landskabs- og rekreative værdier. Læs mere her. 

DN mener at projektet ved Ejstrup ikke bør gennemføres. Læs mere her. 

Høringsvar om tillæg til plejeplan af Borris Hede

Høringssvar om testmøller i Sdr. Vium

Høringssvar om vippebro over Nymindestrømmen som led i cykelturisme langs Ringkøbing Fjord.

Høringssvar om udvidelse af vindmølleområde ved Lønborg Hede

Høringssvar om større sommerhuse udenfor lokalplanlagte sommerhusområder

Høringssvar om Holmen 2

Høringssvar om Tarm Rensningsanlæg og pumpeledning