Fredninger kan i almindelighed findes på DNs side fredninger.dk, se link. Kommunen har også en liste over fredninger, der kan ses her.

1. Ved Ringkøbing Strand blev et areal på 29,8 ha fredet i 1975. Formålet er af friholde et strandareal fra Rådhuset til Bydiget og et areal ved Vonå fra byggeri, se link.

2. Tim oldtidsagre på 10 ha. Det er et hedelyngareal med spor efter oldtidsager i Hoverdal Plantage, der blev fredet i 1948 og 1973. Der er offentlig adgang, se link.

3. Starbæk Mølledam på 5,3 ha, der ligger på hovedvej 11 lige før kommunegrænsen til Varde blev fredet i 1957, se link.

4. Rosendal egekrat er et lille afrundet krat på omkring 1 ha nær Rosendal Bakke, få kilometer østsydøst for Ådum Kirke. Krattet er omgivet af hede. Ialt 11 ha er fredet. Træerne er stilk-eg, almindelig røn, tørst, bævreasp, skov-æble og almindelig gedeblad.

5. Solsø er en lille sivomkranset sø, hvis spændende naturhistoriske værdier ligger gemt under vandoverfladen. Søen rummer nemlig et arkiv over plantelivet i Vestjylland gennem mere end 130.000 år. Solsø regnes for en af Danmarks ældste søer. Søen ligger 3 kilometer nord for Videbæk. Se fredningen her.

6. Barslund egekrat ligger syd for Hoven og er et 2 ha stort egekrat fredet i 1950, se her.

7. Velling kirkesti går langs Ringkøbing Fjord til nord for Velling Kirke. Fredningen er fra 1981. Fredningen omfatter etablering af en knap 3 km lang fod- og cykelsti langs Ringkøbing Fjord fra Sorte Bakker til Velling Kirke. Stiforløbet blev justeret efter klage fra dels berørte lodsejere og dels Dansk Ornitologisk Forening, fordi en sti tæt på strandkanten ville forstyrre fuglelivet. Fjorden og Velling Bugt er beskyttet Ramsar-område. Derfor løber stien dels langs offentlig vej og dels mellem Velling Kirke og Velling by. Se fredningsteksten her.