den vestlige udkant af Videbæk by ligger de smukke lyng- og skovklædte Herborg Bakker, som krones af tre store kæmpehøje. Fra toppen af højene er der vide udsigter over byen og det omgivende landbrugsland.

Nord for bakkerne lå tidligere den lille vandmølle kaldet Gammelmølle. Møllens to damme i forskelligt niveau er fredet samtidig med Herborg Bakker, se link.

Herborg Bakker og Gammel Mølles damme – i alt 42 ha – er fredet i 1982. Fredningen udvidede en tidligere snæver fredning omkring kæmpehøjene på toppen af bakkerne.

Formålet med fredningen er at bevare området fri for bebyggelse, at give Videbæks befolkning mulighed for at færdes i området og at pleje arealerne. Plejen skal sikre, at hedearealerne ikke gror til og at gamle nåletræsbevoksninger ikke ændres til løvskov.