Se hele fredningsteksten for Dejbjerg Bakker herDejbjerg Bakker rejser sig næsten 70 m over den flade hedeslette omkring Skjern Å. De store flotte bakkedrag er en mosaik af plantager, heder, moser og dyrkede jorder. Fra området er der vide udsigter over ådalen og over Ringkøbing Fjord – i klart vejr helt til havklitterne mod Vesterhavet.

Tidligere var Dejbjerg Bakker dækket af heder, moser og egekrat. Bakkerne rummer mange spændende historier om rakkerne, der boede her som et af de sidste steder i Jylland.

135 ha af Dejbjerg Hede ved Helligkors Kirke er fredet i 1973 og 1974. Størstedelen af heden ejedes sammen med Dejbjerg Plantage af Hedeselskabet, som frivilligt lod heden frede.

I Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle er fredet 18 ha i 1980. Læs om museet, naturen og de mange aktivitetsmuligheder her. DN Ringkøbing-Skjern ejer via Danmarks Naturfond en del af Bjørnemosen. Det fem hektar store eng- og moseområde rummer en spændende natur. Om sommeren findes her sjældne planter som orkideer og soldug og svampen gul nøkketunge. Spanger og gode stier gør det let at færdes i området, hvor der også findes borde og bænke. Bjørnemosen blev testamenteret til DN i 2012 af isenkræmmer Svend Lund Poulsen, Tarm. Se foto nedenfor. Danmarks Naturfond har i 2021 erhvervet det nærliggende område Troldebanken på 5,8 hektar, som DN Ringkøbing-Skjern hjælper til med at pleje. Der planlægges et stinet der forbinder Troldebanken med Bjørnemosen. Der er bl.a. spor af 2000 år gamle jernaldermarker.

I den vestlige udkant af Dejbjerg bakker er Lundemosen fredet sammen med hedearealer ved et af områdets smukke egekrat. Her blev 35 ha fredet i 1982, se link til fredningen her.

I fredningerne i Dejbjerg Bakker gælder bestemmelser og pleje af heder og moser for at bevare naturværdierne, ikke mindst de vide udsigter over egnen mellem Ringkøbing og Skjern.

Fredningen af 20 ha omkring Dejbjerg kirke blev gennemført i 1985. Det består af landbrugsjord syd og vest for kirken. Nabogården vest for kirken må ikke bygge højere bygninger end 8½ m. Den fredede løvtræslund øst for kirken ejes af menighedsrådet. Her skal landskabspleje søge at fastholde præget af gammel løvskov. Se fredningen her