VORES MÆRKESAGER

 • Biodiversitetskrisen
  • Vi arbejder for at beskytte og forbedre vores eksisterende natur, på land og til vands, og for at naturgenoprette vores truede økosystemer. 
 • Fri natur
  • Skove og kystlandskaber er vores fælles natur. Desværre forsvinder mange af de stier og markveje, som fører os ud i naturen. Den nedgang skal vi stoppe.
 • Naturformidling
  • Viden om naturen giver bedre oplevelser og sikrer, at vi bruger naturen på en måde, så de kommende generationer også kan få glæde af den. Derfor er naturformidling for både børn og voksne et helt centralt emne for DN. 
 • Rent drikkevand
  • Vi skal beskytte vores drikkevand mod pesticider og andre giftstoffer. 
 • Bæredygtighed
  • Produktion og forbrug skal ikke belaste klimaet og forurene vores natur og miljø.
 • Landbrug
  • Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrug. Derfor er dansk landbrug en af de absolut vigtigste indsatsområder for at løse natur- og biodiversitetskrisen.
 • Klima
  • Naturen er en nøglefaktor, hvis vi skal løse klimakrisen. 
 • Havet
  • Naturen i havet er helt unik. Men havet er truet af landbrug, intensivt fiskeri og forurening.