Formand:

Per Mikkelsen
Mail: per.a.mikkel@gmail.com
Tlf: 97331196
Mobil: 20291146


Bestyrelsesmedlemmer:

Tage Madsen
Mail: mli.tm@turbopost.dk
Tlf: 97371831
Mobil: 23641406

Kristian Albæk Pedersen
Mail: kap.pedersen@gmail.com
Mobil: 29720748

Jonna Odgaard
Mail: jonnaodgaard@gmail.com 

Karen Thingsgaard
Mail: k.thingsgaard@gmail.com

Claus Olesen
Mail: clausolesenc@gmail.com

Niels Kirketofte
Mail: jckirketofte@hotmail.com 

Vibeke Kanstrup
Mail: vkanstrup@gmail.com

Niels Rasmussen
Mail: niels@niels-rasmussen.dk 

Bo Skelmose  
Mail: bo@skelmose.dk 

Jørgen Theibel
Mail: j.theibel@gmail.com 

Ole Kasper Nielsen

Mail: okn@hee.dk

 

Suppleanter:  

Nina Rimestad 
Mail: ninarimestad@gmail.com

Clavs Draiby 
Mail: clavs.draiby@gmail.com 

Mads Rahbek Jensen
Mail: mads.rahbek.jensen@gmail.com 

Martin Haldbo Hansen
Mail: martinhaldbo@hotmail.com 

 

Udvalgsposter 2019:

Forretningsudvalg: Per Mikkelsen, Tage Madsen og Kristian Pedersen


Formidling, ture m.v: Jonna Odgaard og Bo Skelmose


Postmodtager/sekretær: Kristian Pedersen og Vibeke Kanstrup


DN samråd: Per Mikkelsen og Niels Kirketofte


Grønt råd: Vibeke Kanstrup, Per Mikkelsen og Karen Thingsgaard

Naturråd: Tage Madsen (repræsentant for DN i Ikast-Brand, Herning, Viborg og Ringkøbing-Skjern)


SNS Blåvandshuk: Tage Madsen og Bo Skelmose


SNS Vestjylland: Per Mikkelsen


Skjern Å Nationalpark: Tage Madsen og Vibeke Kanstrup


Naturbeskyttelsesloven: Per Mikkelsen og Karen Thingsgaard


Vandplaner og Vandløbsloven: Claus Olesen og Tage Madsen


Skovloven: Per Mikkelsen og Karen Thingsgaard


Museumsloven: Tage Madsen og Per Mikkelsen


Lokal og Kommuneplaner: Per Mikkelsen og Vibeke Kanstrup


Landzonetilladelser: Per Mikkelsen


Miljøbeskyttelsesloven: Kristian Pedersen, Niels Kirketofte, Jørgen Theibel og Clavs Draiby


Vandindvindingsloven: Kristian Pedersen og Claus Olesen


Friluftsliv: Per Mikkelsen, Martin Haldbo og Jacob H. Ramskov


Danmarks Naturfond (Bjørnemosen): Tage Madsen, Kristian Pedersen og Mads Rahbek Jensen


Stier og veje: Vibeke Kanstrup og Per Mikkelsen


Evighedstræer: Niels Kirketofte og Martin Haldbo


Kommunens energiplanlægning: Vibeke Kanstrup, Clavs Draiby og Jørgen Theibel


Natura 2000 m/m: Tage Madsen, Per Mikkelsen og Karen Thingsgaard


Førstnævnte er tovholder i de nævnte udvalg, (andre kan byde ind efter interesse)