Nyhed

Troldebanken ved Bundsbæk Mølle

Troldebanken købt af Danmarks Naturfond
Vi har tidligere fortalt, at Danmarks Naturfond under Danmarks Naturfredningsforening ejer Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle, og at mosen og de orkidérige enge ved mosen plejes af en naturplejegruppe med blandt andre Tage Madsen og Kristian Albæk Pedersen fra bestyrelsen.
Nu har Danmarks Naturfond erhvervet det nærliggende område Troldebanken. Det er en fredet banke, der ligger i Dejbjerg Plantage ud til Dejbjerg Golfklub syd for Bundsbækvej. Troldebanken, blev fredet i 1935 for at bevare spor af 2000 år gamle jernaldermarker. Området, der er på 5,8 hektar, er bevokset med skov, fortrinsvis løvskov, og hede.
Igennem nogle år har der været kontakt mellem ejeren og blandt andre Tage Madsen om salg af Troldebanken til Danmarks Naturfond, fordi ejeren gerne ville sikre offentlig adgang og tilstrækkelig pleje af Troldebanken. I januar sidste år fik Bjørnemosens naturplejegruppe med Tage Madsen og Kristian Albæk Pedersen i spidsen lov til at lave et pilot-plejeprojekt med pleje af heden, fjernelse af uønskede træer og retablering af stien op til toppen.
Derefter kom der rigtig gang i salgsforhandlingerne. Igennem 2020 har Tage og Kristian stået i spidsen for stribevis af møder med og kontakter til Danmarks Naturfond, kommunens teknik- og miljøudvalg, Dejbjerg Golfklub, Ringkøbing-Skjern Museum og Skjern-Egvad Museumsforening.
Fra en arv havde DN Ringkøbing-Skjern selv 114.000 kr., der kunne bruges til købet. Det lykkedes at skaffe de resterende midler fra Frode Madsens Almennyttig Fond samt Ringkøbing-Skjern Museum, Skjern-Egvad Museumsforening og Dejbjerg Golfklub. Dette blev yderligere lettet ved, at ejeren, Vita Lillebæk Nielsen og familien, solgte Troldebanken til Danmarks Naturfond til en betydelig lavere pris end oprindeligt fastsat. Det takker DN for.
Tage og Kristian mødtes også med en medarbejder fra Ringkøbing-Skjern Kommune for at aftale samarbejde om den fremtidige pleje af området. Aftalen blev blandt andet, at der skal etableres et stinet, som kan binde Troldebanken sammen med Bjørnemosen og med stinettet i Dejbjerg Plantage. Ringkøbing-Skjern Museum har lovet at bidrage med faglig bistand til formidling af jernaldersporene og Troldebankens kulturhistorie.
Fra DN’s Grønt Guld-pulje søgte og fik plejegruppen i december 65.000 kr. til indkøb af materiel til naturpleje på Troldebanken. Sidst på året kom så meddelelsen om, at alle formaliteterne omkring købet var faldet på plads. I DN Ringkøbing-Skjern er vi rigtig glade for, at købet lykkedes.
Når vi igen kan arrangere guidede ture, vil vi naturligvis tilbyde en tur til Troldebanken. Den officielle indvielse finder sted senere på året.
Vil du selv besøge Troldebanken findes skiltet på billedet på Bundsbækvej, nogle hundrede meter vest for Bundsbæk Møllegård.